Vatnestrøm Grendelag

Kr. 72,50

Her ligger kr. 72,50. Dette er flasker og drikkebokser som folk har slengt fra seg på strekningen Fjermeros - Ogge Gjesteheim i løpet av en kort august-uke.

Vi går gjerne en kveldstur langs med denne veien, og vi fant en god del søppel  i veikantene. Det var så mange flasker og bokser at vi begynte å plukke dem opp, og på seks dager hadde vi altså samlet sammen denne haugen.

Det kan vel ikke være Vatnestrøm-folk som er sånne natursvin??

Inger

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse

Flere bildegallerier: